GDPR

May 25, 2018                                        Tekst på svenska hittar du nereDear guest,


We've updated our privacy policy in accordance with the EU's General Data Protection Regulations (GDPR). Although these changes were initiated by European law, we think privacy is important no matter where you live, so these improvements will apply to everyone, regardless of location.


Here’s a quick summary of the changes we’ve made:


* We updated our privacy policy to better explain our users’ rights and their relationship with     Johannagården. This includes additional clear-language descriptions of our data processing practices, as well as methods for accessing, downloading, or requesting the deletion of your personal information. 


* Depending on your location, you may be asked to opt in or out of the collection of information (only in email and in our bookkeeping programs’ software) that we use to personalize content. We do not longer use Booking.coms' services but our own bookingssytem together with a possible booking by use of FlipKey's website.


* If you have not already opted out of receiving eventually marketing communications from Johannagården and would like to, you can do so at any time by sending us an email by using the form on our homepage.We hope this makes your experience with Johannagården that much easier and more transparent. As always, please get in touch if you have any questions.
Thank you for your time!

Best regards,


Johanna van der WerffGDPR    -     General Data Protection RegulationDataskyddsförordningenI. Förteckning:


kontaktuppgifter till den som är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i Johannagården ab är Johanna van der Werff

Almo Råbäcksvägen 2, 79397 Siljansnäs

Hon är den enda person som tar hand om personuppgifter i företaget.Uppgifterna används till kundregister och leverantörsregister

Kategorier av personer och uppgifter som förekommer: a. kunder b. leverantörTidsgräns för borttagning av uppgifter: ett år i email, respektive sju år, inkluderad med den tiden till bokföringsåret byts ut mot ett nytt år (brutit år).Beskrivning av säkerhetsåtgärder som används vid behandling: allt är skyddad med inloggnings kod hos Visma bokförings företag.
II. Information till dig som kund: Vi sparar uppgifter i sju år i Vismas bokförings mjukvaras kundregistret för att uppfylla ett avtal med kunden, och för bokförings skull.  

Om vi kommer att skicka marknadsföringsmaterial till dig som kund då ber vi dig om samtycke*(se nedan) som den rättsliga grunden, och då kan du alltid dra tillbaka ditt samtycke. 


Att du som kund vars uppgifter vi registrerar har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om hen. 


Att Johannagården AB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

III. E-mailVi kommer aldrig att spara eller skicka känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.


Vi har kontaktformulär på våran webb som kan generera ett mejl till oss, och vi har ett fritextfält.


Vi behöver spara e-post under max ett år efter avslutad kundrelation och raderar mejlen efter den tiden. Om vi som säljare behöver kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden (angående fönsterrenovering) kan det motivera att vissa personuppgifter sparas tills garantin har gått ut.
IV. BokningssystemVi använder inte längre booking.com som bokningssytem men man bokar genom vår webbsidan eller kan skicka en förfråga via Stugsidan.se eller FlipKey.com.
V. Ett samtycke


är enligt dataskyddsförordningen ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne”.
VI. Leverantörsuppgifter


Ett leverantörsregister innehåller normalt endast uppgifter om juridiska personer. Sådana uppgifter är inte personuppgifter och omfattas inte av reglerna i dataskyddsförordningen.

Uppgifter om enskilda näringsidkare och uppgifter om kontaktpersoner på företagen är dock personuppgifter, och sådana personuppgifter är tillåtna att hantera för att hantera avtalet med leverantörerna.Tack för tiden det tog att läsa detta!
Med vänlig hälsning,


Johanna van der Werff